Könyv

Hangadó

A Hangadó foglalkoztató füzet negyedik része is – a korábbi részekhez hasonlóan – a szép, tiszta beszéd gyakorlásához kíván segítséget nyújtani. A feladatok összeállításánál – az első részhez hasonlóan – fontos szempont volt a játékos tanulás. Az L, R hangok helyes ejtésének gyakorlása mellett, a szerzők nagy hangsúlyt fektettek a beszéd észlelésének és megértésének fejlesztésére, a szókincs bővítésére, az emlékezet fejlesztésére, szem előtt tartva azt, […]

Category : Könyv

Kincsestár

A szerző egy egész tanévet átölelő, tematikus, 65 foglalkozásra lebontott tervezetben mutatja be az általa már évek óta alkalmazott komplex, anyanyelvi és részképesség-fejlesztő programot, amely jól használható a mindennapi fejlesztések során. A mozgás, a testséma, a percepció fejlesztése mellett logopédus-gyógypedagógusként nagy hangsúlyt fektet az anyanyelvi fejlesztésre, amely a mai gyermekek szempontjából kiemelten fontos. A foglalkozás-tervezetek […]

Category : Könyv

Hangadó

A Hangadó foglalkoztató füzet harmadik része is – a korábbi részekhez hasonlóan – a szép, tiszta beszéd gyakorlásához kíván segítséget nyújtani. A feladatok összeállításánál – az első részhez hasonlóan – fontos szempont volt a játékos tanulás. A ty, gy, ny hangok helyes ejtésének gyakorlása mellett, a szerzők nagy hangsúlyt fektettek a beszéd észlelésének és megértésének fejlesztésére, a szókincs bővítésére, az emlékezet fejlesztésére, szem előtt tartva azt, […]

Category : Könyv

Csodatölcsér

A szerzők logopédus szemmel próbálták meg összegyűjteni és egy csokorba kötni mindazt a „tudásanyagot”, amire a mai 5-7 éves gyermekeknek szükségük van ahhoz, hogy lelkesen és magabiztosan kezdjék el az iskola első osztályát. A könyvben szereplő témakörökkel az évszakok mentén, hónapokra bontva ismerkedhetnek meg a gyerekek, miközben a feladatok fokozatosan nehezednek. A különböző fejlesztési területek […]

Category : Könyv

Hangadó

A Hangadó foglalkoztató füzet második része a szép, tiszta beszéd gyakorlásához kíván segítséget nyújtani. A feladatok összeállításánál – az első részhez hasonlóan – fontos szempont volt a játékos tanulás. Az sz, z, c hangok helyes ejtésének gyakorlása mellett, a szerzők nagy hangsúlyt fektettek a beszéd észlelésének és megértésének fejlesztésére, a szókincs bővítésére, az emlékezet fejlesztésére, szem előtt tartva azt, hogy a színezés, […]

Category : Könyv

Hangadó

A Hangadó foglalkoztató füzetsorozat első része gyakorló logopédusok színes és ötletes gyűjteménye, amely a szép, tiszta beszéd gyakorlásában kíván segítséget nyújtani. A feladatok összeállításánál – a logopédiai tematika mellett – fontos szempont volt a játékos tanulás, mely során a gyerekek úgy sajátíthatják el a hangok (s, zs, cs) helyes ejtését, bővíthetik szókincsüket, gyakorolhatják a mondatalkotást, fejleszthetik beszédészlelésüket, […]

Category : Könyv